Marieke Noort

Geboren/born: Hengelo (O) 1967, woont&werkt / lives&works in Nijmegen – The Netherlands
Atelier: Akkerlaan 19, Nijmegen – Email: pmnoort(@)hetnet.nl – resumé-kunst

Sinds 2012 ben ik gegrepen door grafische technieken. Eerst door zeefdruk, later kwamen daar materiaaldruk, monotype, agar-agar-print (=vegan gelatine) en risoprint bij. Ik experimenteer vooral met planten zoals ‘onkruid’, snoeiafval en uitgebloeide bloemen, maar karton, al dan niet versneden, draadjes of tekenen met oliekrijt, potlood, penseel en een oude creditkaart behoren ook tot het arsenaal.

Het worden bijna altijd unieke monoprints, een enkele keer werk ik aan een werk in oplage. In het atelier gebruik ik een omgebouwde pastamachine en voorheen een oude leerlooierpers als etspers. Die laatste is nu vervangen door een tafelmodel. Daarmee kan ik werken tot iets groter dan A2 formaat. Als ik groter wil werken of wil zeefdrukken maak ik gebruik van andere fijne grafische werkplaatsen zoals het Grafisch Atelier Den Bosch en de Vasim in Nijmegen.

Mijn werk ontstaat uit mijn liefde voor natuur en cultuur en mijn zorgen om hoe we als mensheid omgaan met onze planeet en alles wat er op leeft. De materiaal en techniek keuzes ondersteunen dit en maken er onderdeel van uit. Ik houd enorm van het her- en eerst opgebruiken van alles wat ik eerder om me heen verzamelde.
*
Since 2012 I have been fascinated by graphic techniques. First by screen printing, later material printing, monotype, agar-agar print (= vegan gelatin) and risoprint were added. I mainly experiment with plants such as “weeds”, pruning waste and faded flowers, but cardboard, whether or not cut, threads or drawing with oil pastels, pencil, brush and an old credit card are also part of the arsenal.

They almost always turn out to be unique monoprints, occasionally I am working on an edition of work. In the studio I use a converted pasta machine and previously an old tanner press as an etching press. The latter has now been replaced by a table model. This allows me to work up to slightly larger than A2 format. If I want to work larger or want to work with screenprint, I use other fine graphic workshops such as the Grafisch Atelier Den Bosch and the Vasim in Nijmegen.

My work arises from my love for nature and culture and my concerns about how we as humanity deal with our planet and everything that lives on it. The material and technology choices support this and are part of it. I really enjoy reusing and first using up everything I collected around me before.