S Y N E R G I E

Y/OUR GALLERY /OFFICE nodigt je uit voor de nieuwe expositie SYNERGIE met werk van tien kunstenaars.
Bijeengebracht in 2021 door Marguerite Nolan voor de publicatie SPRING van het ever_emerging_magazine, hielden zij hun eerste groepsexpositie in Amsterdam onder de titel Still Spring. Nu is er een vervolg in Rotterdam. Het werk van de kunstenaars tekent zich door een gevoeligheid en lichtheid, waarbij een link met textiel, weefsel en gelaagdheid overeenstemmend is.

programma

Vrijdag 20 januari 2023 – 18.00 – 21.00 uur – Opening door Karin Arink, beeldend kunstenaar en docent Willem de Kooning Academie Rotterdam

Zaterdag 4 februari 2023 – 14.00 – 17.00 uur – Expo open

zondag 19 februari 2023 – 14.00 – 17.00 uur – Finissage

Adres expositie: Scheepmakershaven 29-b , Rotterdam.
Afbeelding uitnodiging: Inge van der Storm
Meer info: yourgallery.nl

Y/OUR GALLERY /OFFICE invites you to the new exhibition SYNERGIE with work by ten artists.
Brought together in 2021 by Marguerite Nolan for the publication SPRING of the ever_emerging_magazine, they held their first group exhibition in Amsterdam under the title Still Spring. Now there is a follow-up in Rotterdam. The work of the artists is characterized by a sensitivity and lightness, in which a link with textile, fabric and layering is consistent.

program

Friday January 20, 2023 – 6:00 pm – 9:00 pm – Opening by Karin Arink, visual artist and teacher Willem de Kooning Academy Rotterdam

Saturday, February 4, 2023 – 2 p.m. – 5 p.m. – Expo open

Sunday 19 February 2023 – 2 pm – 5 pm – Finissage

Exhibition address: Scheepmakershaven 29-b, Rotterdam, The Netherlands. Image: Lichendrawing 6, Marieke Noort 2022

Lichendrawing 6, Marieke Noort 2022