Fungi and Lichen Drawings

14.9 – 14.12 Rozet Arnhem (opening times) Starts during The Big Draw Arnhem

” Marieke Noort is artistiek gedreven door natuur en hoe we daar als mens mee omgaan. Daaruit ontstaan tekeningen vrij naar korstmossen, wieren, schimmels en paddenstoelen met oliepastels en kleurpotlood op papier en kartonnen verpakkingen, waarmee zij ook monoprints en collages maakt. Ze verwijzen naar plattegronden, gebouwen en tuinen. Marieke gebruikt zoveel mogelijk restmateriaal zoals verpakkingen en probeert zo min mogelijk nieuwe kunstenaarsmaterialen te kopen. ”
Foto: Koen Kievits

” Marieke Noort is artistically driven by nature and how we deal with it as humans. From this arise drawings based on lichens, algae, fungi and mushrooms with oil pastels and colored pencil on paper and cardboard packaging, with which she also makes monoprints and collages. They refer to maps, buildings and gardens. Marieke uses residual materials such as packaging as much as possible and tries to buy as few new artist materials as possible.”