MONO

Noort is artistiek gedreven door natuur en hoe we daar als mens mee omgaan. Haar antwoorden en troost liggen verscholen in bijvoorbeeld de juiste ‘sprieterigheid’ van een plantje. Vorm, compositie en transparantie raken daarvoor de juiste snaar.

Mono komt uit het Grieks en betekent ‘alleen’ of ‘enkelvoudig’. In het Japans betekent het ‘ding’ maar ook ‘mens’. Dat ligt aan de context waarin het woord wordt gebruikt.

Het Japanse ‘mono no aware’ heeft de woorden ‘ding’ en ‘sentiment’ in zich. Vrij vertaald betekent het ‘schoonheid van vergankelijkheid’.

Te zien is een selectie van monoprints gemaakt van 2018 tot heden. 
De opening is vrijdag 2-12 van 17:00-19:00 en verder te bezoeken van 2 t/m 18 december op vr/za/zo van 13:00 tot 17:00. Lange Hezelstraat 46 Nijmegen

Marieke Noort is artistically driven by nature and how we as humans deal with it. Her answers and comfort are hidden in, for example, the precise ’threadlikeness’ of a plant. Form, composition and transparency touch the right nerve.

Mono comes from Greek and means ‘alone’ or ‘singular’. In Japanese it means ’thing’ but also ‘human being’. That depends on the context in which the word is used. ‘Mono no aware’ has the words ’thing’ and ‘sentiment’ in it. Loosely translated, it means ‘beauty of impermanence’.

On show is a selection of monoprints made from 2018 to the present.
The opening is Friday 2-12 from 17:00-19:00 and can be visited from 2 to 18 December on Fri/Sat/Sun from 13:00 to 17:00. Lange Hezelstraat 46 Nijmegen, The Netherlands